זרמים ביהדות

היהדות היא הדת העתיקה ביותר מבין שלושת הדתות המרכזיות של ימינו אשר מאמינות באל אחד.מן היהדות צמחה כמובן הנצרות והיא גם השפיעה רבות על אסלאם.היהדות מבוססת על התנ"ך ועל סט של מצוות והלכות למעשה אשר מקור רובם בתנ"ך, בתושב"ע ובספרי חכמים.

כיום חיים ברחבי העולם כ-14 מיליון יהודים אשר רובם כמובן חיים בישראל וחלק גדול בארצות הברית וארצות אירופה עם דגש על ארצות מזרח אירופה, אנגליה וצרפת.כחלק מהיותה דת גדולה אשר מונה עשרות מיליוני מאמינים וכמו כל דת גדולה ישנם מספר זרמים ביהדות אשר לכל אחד מאותם זרמים השקפה מעט שונה על היהדות כאשר רוב האמונות עדיין נותרות בעינן.

מבין כל הזרמים ביהדות המוכר שבהם וכמובן גם הזרם השולט והמרכזי הוא היהדות האורתודוקסית, אשר רואה את המסורת עתיקת היומין של היהדות בתור המסורת השלטת אשר אותה יש לשמר במלואה וקוראת לשמירה של מלאה של ההלכה על ידי כל היהודים.

המגמה של האורתודוקסים היא שמרנות וקשיחות בנוגע ליהדות על מנת למנוע התבוללות וזליגה של מצוות מתוך היהדות כפי שצריך למלא אותם.

תנועה מוכרת מאוד ביהדות היא היהדות הרפורמית אשר התפתחה בגרמניה מעט לפני מלחמת העולם השנייה והתגלגלה לצפון אמריקה בהמשך וזו דוגלת בשמירת אותן מצוות שיש להן ערך בעיני המקיים, כלומר שאדם מסגל לעצמו את אותן מצוות אשר אליהן הוא מתחבר מבחינת הערכים שלו.אחרי השואה הזרם הפך למעט מסורתי יותר אך עדיין מושתת על אותם יסודות.בזרם זה של היהדות בנות עולות לתורה למשל, דבר שאינו נהוג בזרם האורתודוקסי.

הזרם האחרון ביהדות הוא הזרם הקונסרבטיבי אשר התפתח בגרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה אשר רואה את ההלכה למחייבת אך גם סוברת כי ניתן לשנות אותה על ידי קידמה ומודרניות ולאו דווקא הסתמכות על תקדימים ישנים.