חגי ישראל

חג החנוכה הוא חג יהודי הנחוג בתאריך כ"ה בכסלו למשך שמונה ימים לזכר נצחון החשמונאים על היוונים, בעוד שבנוסף מציינים את חנוכת בית המקדש ונס פך השמן עליו נרחיב בהמשך. את החג חוגגים בהדלקת נרות החנוכה, במשך כל אחד משמונת ימי החג כאשר בכל יום מדליקים נרות כמספר הימים שחלפו

לג בעומר הינו מועד יהודי שחל ביום השלושים ושלושה לספירת העומר אשר תחילתה של הספירה הוא בערב פסח וסופה הוא בשבועות. ל"ג בעומר הוא אחד ממספר מצומצם של חגים ומועדים יהודיים אשר לא מוזכר בתנ"ך וזהו המועד האחרון שהצטרך לרשימת החגים היהודיים לקראת סוף המאה ה-12. אחד מהמנהגים הבולטים של

יום כיפור חל עשרה ימים אחרי ראש השנה העברי בתאריך י' בתשרי ועיקרו הוא התשובה והסליחה שאנו מבקשים מאלוהינו ומחברינו. כחלק מיום כיפור התורה מצווה על האדם לענות את נפשו, כאשר עינוי נפשות סובב סביב חמישה דברים עיקריים דרכם חל איסור על אכילה ושתייה, סיכה (סיכת הגוף בשמן), רחיצה, איסור

ראש השנה הינו חג יהודי שחל בתאריך העברי א' בתשרי והוא מסמל את תחילת השנה היהודית. בראש השנה האדם נשפט על ידי האלוהים על השנה שהסתיימה ונקבע לו מה יארע לו בשנה הבאה, כך שראש השנה נחשב בעיני רבים גם ליום הדין. ראש השנה קורא לעם היהודי למעשה לעשות חושבים